Pedicure

Hedwig

Wijzigingen voetzorg Diabetes Mellitus sinds 2015
 
In 2015 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Deze situatie is in 2016 hetzelfde gebleven.   Als u Diabetes Mellitus heeft, kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor voetzorg via de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Hieronder kunt u informatie vinden:.
 
Zorgprofielen
Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.
 
Basisverzekering 
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven wie uw pedicure is. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met de pedicure. 
 
Aanvullende verzekering
Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.
 
Eigen bijdrage voor diabetische voetzorg 
De pedicurebehandeling voor diabetespatiĆ«nten wordt uit de basisverzekering  vergoed bij een zorgprofiel 2 of hoger. Uit de basisverzekering wordt echter alleen medisch noodzakelijk zorg vergoed en daarmee ziet de pedicurebehandeling er anders uit dan u voorheen gewend was. U kunt uiteraard nog steeds de volledige pedicurebehandeling krijgen, maar dan vraagt de pedicure een bijdrage voor de verzorgende delen van de behandeling. Deze verzorgende delen kunnen bestaan uit het knippen van nagels die geen risico vormen op wonden en zweren (ulcera), het gladfrezen en polijsten van nagels, het verwijderen van eelt wat geen overmatige druk veroorzaakt, specialistische technieken, incremen en massage.
 
U kunt er ook voor kiezen alleen de basisverzekerde zorg af te nemen, dan kan er geen bijbetaling van u gevraagd worden. U ontvangt dan alleen de medisch noodzakelijk zorg.